Webradio Foto Video

Slot BENEFIET - BENE-EAT: een succes!

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Activiteiten

Het eetfestijn en slotbenefiet van voorbije weekend in het Forum voor de Aalsterse groep 'Geloeif mè goed' heeft een bedrag van ongeveer 30 000 euro opgeleverd: 
Een 1300-tal personen kwam genieten van het eten en de benefiet, wat blijkbaar zeer gesmaakt werd.
 
Een cheque ter waarde van maar liefst 10 000 euro werd door de afgevaardigde van het "Malsjans Commiteit" aan voorzitter Steve Verleysen overhandigd.
Samen met de 30 000 euro, die via allerhande activiteiten reeds verzameld werd, betekent dit dus een voorlopige totale opbrengst van 60 000 euro voor de getroffen vereniging. (De SMS-actie loopt nog tot na carnaval).

Aangezien het immense hoge totaalbedrag (1 500 000 euro) nooit haalbaar is voor de leden van de vereniging hoopt men toch nog op een openlijk gesprek met de schuldeisers. Dit ter voorkoming dat er gezinnen zouden ten onder gaan door deze situatie.
 
Sven De Smet bedankte nogmaals alle medewerkers (zowel leden en vrijwilligers voor toog, als helpers in de keuken), de sponsors van het eerste en laatste uur, geluidstechnici, artiesten en natuurlijk ook de aanwezigen.
Een talrijke uitgedoste afvaardiging van de Europese Prinsen werden door onze burgemeester Christoph D'Haese verwelkomd in de zaal.
Het eerste optreden van de avond was voor een jonge klasse prins uit Denderleeuw weggelegd wat door het publiek zeker in de smaak viel. Ook het optreden van onze uittredende prins van Oost-Vlaanderen Fabio was een geslaagde voorstelling.
Tussendoor was er aangepaste muziek te horen wat door het aanwezige publiek duidelijk op prijs werd gesteld aangezien de polonaises niet lang uitbleven.
 
Het optreden van Sergio was van hoogstaande kwaliteit en de meezingers brachten dan ook sfeer in de zaal. De scherpe uitspraken met de nodige humor van Raf Coppens werden door het publiek zeker gesmaakt!
In het algemeen kan het beschouwd worden als een vlot verlopen evenement van bijzondere kwaliteit met een dikke pluim voor de organisatoren met positieve resultaten.
Een fantastische vriendschappelijke sfeer is de kers op de taart voor deze georganiseerde optredens als steun voor de leden van 'Geloeif Me Goed'
 

 

http://fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-50
 
Artikel: Lut Van den Berghe
Foto's: Patrick De Boeck

Christophe Troch, de nieuwe voorzitter van het Feestcomité

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

DRA vroeg aan Christophe Troch, de nieuwe voorzitter van het feestcomité, hoe zijn ervaringen zijn tot nu toe bij de organisatie van de stoet.  
Hij is zelf een rasechte carnavalist, was Prins Carnaval in 1995 en Nicole Ringoir was dat jaar voor het eerst present als voorzitster van het Feestcomité. Anno 2014 is de cirkel bijna rond: in 1995 kreeg hij de scepter van Prins Werner Kinoo (die dit jaar opnieuw kandidaat is), en het voorbije jaar nam hij de fakkel over van Nicole...

Christophe aan het woord:

DE EERSTE ZES MAAND

“'Wedje wel woor da ge oon begintj …'. Het was zonder twijfel de vraag die mij voor de zomer van 2013, in de periode waarin bekend werd dat ik Nicole Ringoir zou opvolgen als voorzitter van het feestcomité, het meest werd gesteld. Het antwoord was duidelijk: neen. Gesprekken met een aantal mensen, waaronder Nicole zelf, stelden me echter gerust: het zou wel los lopen.  Iets meer dan een half jaar later blik ik gematigd tevreden terug op wat ik zelf de verkenningsperiode zou noemen. Natuurlijk zijn er zaken die ik liever anders of sneller had willen aangepakt zien maar Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd."

VEEL NIEUWE LEDEN

"Het nieuwe Feestcomité bestaat voor ongeveer de helft uit mensen die er voor het eerst in zitten. Dat zorgt dus voor een aantal praktische uitdagingen, waarvoor we gelukkig kunnen terugvallen op de ervaring van de oude ratten, maar tegelijkertijd ook voor nieuwe invalshoeken. Ik merk wel dat een aantal nieuwelingen zich voorlopig beperken tot observeren, maar ik ben er zeker van dat dit na hun eerste Carnaval als lid van het comité zal veranderen."

DE STOET

"De problematiek rond de vlotheid van de stoet is geen nieuw gegeven en het hoeft dus niet te verwonderen dat dit thema ook snel op het bord van het nieuwe Feestcomité terecht kwam. Er zijn een aantal maatregelen genomen en nog meer dan de maatregelen zelf, heeft de samenwerking hierover met de diverse deelnemers aan de stoet, mij plezier gedaan. Iedereen beseft dat niemand baat heeft bij een stoet waarvan een derde of meer voor halflege of lege straten en tribunes passeert."

DE PRINSENVERKIEZING

"De evolutie van de prinsverkiezing heeft er voor gezorgd dat het aantal mensen dat zich geroepen voelt om zich kandidaat te stellen fel is geslonken. Die trend moeten we proberen om te buigen. We zaten onlangs hierover voor het eerst samen met een aantal vertegenwoordigers van het Feestcomité, de Prinsengarde en de Prinsencaemere. Het was vrij snel duidelijk dat iedereen het over één zaak in ieder geval eens is: de druk op de kandidaten is groot, te groot. Een gouden formule om dit op te lossen is er misschien niet maar alles wat kan helpen om de drempel voor mogelijke kandidaten te verlagen moeten we durven overwegen."

CARNAVAL

"Carnaval ga ik nu natuurlijk anders beleven dan de vorige jaren. Iets meer geprogrammeerd zeg maar, maar wel met mijn eigen accenten. Tijdens de stoet ga ik bijvoorbeeld niet de hele tijd plaats nemen op de tribune op de Grote Markt maar wil ik op het traject zelf regelmatig polshoogte kunnen nemen van het effect van de maatregelen die genomen zijn. Ik zal nog altijd alle groepen zien op die manier en twee ogen extra om te zien wat en waar het eventueel fout loopt, zijn altijd welkom volgens mij. "

DRA dankt Christophe voor zijn tijd en wenst de nieuwe voorzitter (en natuurlijk het hele feestcomité) alvast veel succes bij de organisatie van alle komende activiteiten!
Het Driekoningenfeest was alvast zeer geslaagd...

De Goei Koort of Met Kam en Scheir in d'hand?

Geschreven door Elien on . Posted in Video

 
Na maanden van campagne voeren bereikt de spanning stilaan een hoogtepunt:
 
- Haalt bart zijn trukendoos boven met "de goeie koort"  ?
- Staat Werner straks overal "met kam en scheir" in d'hand ? 
- Wie krijgt de Scepter van den Board?
 
We vroegen beide kandidaten in de aanloop naar de verkiezing nog eens het beste van zichzelf te geven voor de camera van DRA
 
Kandidaat Werner: Met kam en scheir in d'hand

 
Kandidaat Bart: De goei koort

 
 
 

Afscheidsbaal Prinsj Den Board 2013

Geschreven door Elien on . Posted in Activiteiten

Prinsj Den Board geeft op 25 januari zijn Afscheidsbal in de Florahallen!

Iedereen welkom vanaf 21u

Kaarten zijn te verkrijgen bij DE KEZZEL - LIEBAUT - CAFE AJOIN - DUO PAINT - Café KAATSPLEIN te Lede-- 't Scholiertje op de ledeboon - Kapsalon KINOO
 
VVK 5€
ADK 7€

Driekoningenfeest met veel sfeer en vermaak

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

Het Driekoningenfeest was dit jaar een groot succes.
Velen kwamen afgezakt naar de Sint-annazaal voor het jaarlijkse driekoningenfeest, als steun voor hun prins kandidaat, maar ook voor de goede sfeer. Speciaal aan deze editie van het driekoningenfeest was de wissel van de gepensioneerde voorzitster Nicole Ringoir met de nieuwe voorzitter Christoph Troch. Hij kreeg voor presentatie en humor direct een dikke tien van ons. Wie er dit jaar spijtig genoeg niet kon bij zijn was Kamiel Sergeant, wegens ziekte koos hij er voor thuis te blijven. Nele Cassiman kreeg ook een geschenk, afkomstig van het feestcomité, voor Kamiel zijn 79ste verjaardag in ontvangst. Vervanger Florean Verhofstadt mocht in zijn plaats de Kamillekes aankondigen.

De kamillekes openden de avond al dansende, gevolgd door de twee prins kandidaten die hun campagnelied brachten. Verder was er nog een optreden van Prinsj Board en de drie winnaars 2013 van de kleine, middelgrote en grote groepen brachten in kostuum hun stoetdans, zij mochten van het feestcomité dan ook een oorkonde in ontvangst nemen.

Na dit alles was het weer de beurt aan de kandidaat prinsen om van de burgemeester hun deelnemerslint in ontvangst te nemen en zich te wijden aan de drie komende proeven opgelegd door het feestcomité. Voor ieder juist antwoord moest elke kandidaat een kerstbal van de boom plukken en deze opzij houden voor de finale.

In de pauzes tussen de verschillende proeven werden we voorzien van muzikaal entertainment komende van de prinsencaemere en de prinsengarde.

Als slot mocht Prins Board één nummer trekken uit een grabbeldoos. Dit nummer elf was ook te vinden in één van de kerstballen die beide kandidaten voorheen van de boom hadden geplukt. Uiteindelijk bleek Bart de gelukkige bezitter van dit getal en had hij als eerste de keus in welke volgorde hij als kandidaat zal aantreden in de verkiezingshow. Bart koos er voor als tweede aan te treden en Werner voor te laten. Gelukkig met de uitkomst kijken beide kandidaten uit naar de komende verkiezing op 1 februari 2014.

 

http://fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-48

 

Aalst Carnaval 2014, een sleuteljaar?

Geschreven door Eddy Desaedeleer on . Posted in Nieuws

Misschien. Er wordt in elk geval een en ander gestroomlijnd tijdens de zondagstoet. Dat is toch wat ons werd duidelijk gemaakt tijdens een druk bijgewoonde persconferentie. Naast burgemeester D’Haese en schepen Uyttersprot, lichtte de nieuwe voorzitter van het feestcomité Chris Troch een en ander toe.
 
De twee kandidaten, Bart Neirinckx (rechts) en Werner Kinoo (links) worden traditiegetrouw voorgesteld tijdens het driekoningenfeest. Kinoo zwaaide de scepter 20 jaar geleden al. Hij kent dus het klappen van de zweep. Tijdens het driekoningenfeest zal bepaald worden wie op 1 februari tijdens de verkiezing als eerste en tweede de arena mag betreden. Kinoo deed alvast een warme oproep om het beeld van de voiljeannet dat nu wat vergeten in het museum staat, terug op zijn sokkel te plaatsen op de Hopmarkt, waar het origineel werd geplaatst tot vandalen daar een einde aan maakten.
 
Affiche Aalst-Carnaval
 
Dennis De Wolf geflankeerd door burgemeester en schepen.
 
Gisteren werd de affiche 2014 voorgesteld. Een klassieke affiche ontworpen door de 25 jarige Dennis De Wolf. Op de affiche staat “De Zwette Maan” (Dirk Martens) centraal nu hij zijn plaats verliest op de nieuwe toeristische borden die aan de belangrijkste invalswegen van de stad zullen worden geplaatst. Op die manier laat de Aalstenaar zien hoe hij het ziet. Pikant detail: om het voortijdig uitlekken te voorkomen was de affiche deze keer ingepakt in verschillende lagen bruin pakpapier, wat voor de prominenten het nodige scheur- en knipwerk opleverde.
 
Een betere stoet…. Een langere stoet?
 
Christoph Troch, kersverse voorzitter van het feestcomité, viel de eer te beurt om enkele nieuwigheden in de stoet aan te brengen. De numerus clausus op het aantal groepen wordt opgeheven. Zo zullen er niet minder dan 10 nieuwe groepen hun entree maken binnen de toch al uitgebreide resem kleine groepen. Zal dit de toch al uitgebreide stoet niet nog meer hypothekeren qua duurtijd? Mogelijks niet, aangezien het in feite gaat om het officialiseren van een aantal losse groepen, die al voldeden aan de vereisten om als kleine groep te kunnen worden opgenomen. We spreken dus van een verschuiving. Met de andere losse groepen en hun vertegenwoordigers werd overeengekomen dat ook zij zich allemaal zullen inschrijven via de stad. En niet meer via hun eigen overkoepelende vereniging. Mogelijks wil de stad op die manier de touwtjes iets beter in de hand hebben. Indien dit leidt tot een betere verzekering voor de groepen, valt dit alleen maar toe te juichen. De nieuwe groepen zullen bij lottrekking verdeeld worden over de delen A, B en C van de stoet. Wij verwelkomen op die manier: Ajommoja, Bjein treizen, denjer Enjeren, De Smauk es ter af, Geschalotterd, Gratietanders, Schelmeroi, Tissen pot en pintj, Wazakkermedoeng en Wel Bestedj.
Vraag: wanneer gaat men de maandagstoet wat meer structureren?
 
Bereikbaarheid
 
Wie met de trein in Aalst voorbij komt zal niet naast de grote affiches kunnen kijken. Wie met de auto komt mag dit jaar rekenen op twee grote pendelparkings, die in samenwerking met de Lijn er zouden moeten voor zorgen dat er zich dit jaar geen verkeersinfarcten voordoen. Kijk dus uit naar de parkeerzones aan het Wijngaardveld, of Industriezone III. Boven de E40 zullen op de lichtborden de nodige aanwijzingen geplaatst worden.
 
Veiligheid
 
Aalst zet opnieuw in op veiligheid. Burgemeester D’Haese drukt het plastisch uit toen hij verwees naar de Hopmarkt en zijn Garmish Partenkirchenachtige gebouwen, waar hij beloofde dat deze vooral goed zullen beschermd en bewaakt worden. Ongelukken kunnen we missen. Zjangsken doet weer mee. Dit fictieve figuurtje zal deze keer niet alleen aanwezig zijn op facebook maar ook via een eigen website. Leuk om te vermelden dat vorig jaar alleen al 9000 jongeren dit onderschreven en hiervoor een polsbandje kregen, waarmee zij tonen dat zij vooral een “Carnaval zonder ambras” wensen. ‘Ne goeien band met Zjangsken’ als het ware. En nee de whiskeybrigades werden niet afgeschaft. Iedereen is gewaarschuwd….
 
Tot slot
 
En we zullen eindelijk verlost zijn van die aartslelijke houten omhulsels die rondom monumenten, bomen en dergelijke worden geplaatst. ’t Is te zeggen, de houten afschermingen blijven, maar ze zullen opgeleukt worden met sjablonen die ontworpen werden door leerlingen van de Aalsterse Academie. Het bekende mooie paneel aan het stadhuis, is helaas aan vervanging toe. Er werd opdracht gegeven aan Piet De Koninck om voor een nieuw ontwerp te zorgen. Wij kijken nu al uit met spanning.
 
Onze ouderen in de bejaardentehuizen mogen op hun twee oren slapen: zij worden niet vergeten. Alleen zal het niet meer even snel tussendoor gebeuren, maar er zal meer tijd worden voor uitgetrokken op een gepaster ogenblik.
 

AKV Ajommoja: nieuw in 2014

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

De groep AJOMMOJA ontstond in 2007 door een groep klasgenoten die graag samen carnaval vierden en mee wilden stappen in de stoet. Reeds 6 jaar zijn ze ondertussen als OLG van de partij in de stoet. Dit jaar krijgen ze, als één van de 10 nieuwe AKV's de kans om over te stappen naar een officiële AKV. Vastberaden om NOG serieuzer werk te leveren besloten ze hun kans te wagen.
De harde kern van de groep zijn nog steeds deze groep vrienden, maar aangevuld met mensen die hun passie delen. Dankzij hen konden ze elk jaar opnieuw het beste van henzelf geven in de stoet, met leuke, goed uitgewerkte thema's.
Dit is ook meteen hun ambitie voor komend(e) ja(a)r(en): goeie verhalen brengen die een meerwaarde geven aan de stoet

hun thema: Oilsjt een wereldstad tot Oilsjt de fontoinenstad

Serrewoerdig wiekt ons Anneken Van Den Steen genoeg geldj los vèr iet brosselent in ’t stad te brengen. Dormee komt Anneken eren natten droeim tot zèn recht. Z’ Oepent mè fiëstgedrois elk nief ploin en dorboi oeik een gralèke groeite fontoin.

met dank aan Timothy Deylgat, voorzitter AKV ajommoja

Affiche carnaval 2014

on . Posted in Nieuws

Bij deze een eerste blik op de prachtige nieuwe affiche van de 86ste stoet Oilsjt Carnaval 2014!
Proficiat aan Dennis De Wolf met dit winnende ontwerp.

Op de affiche Dirk Martens, invoerder van de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Een knipoog naar de nieuwe toeristische infoborden, waar zijn beeld niet meer op staat!

Nieuw is ook dit jaar, dat naast de grotere hoeveelheid groepen, deze zich compacter zullen opstellen en kortere optredens geven. Daarnaast worden groepen niet meer aangekondigd op de markt, maar sluiten ze direct aan op de vorige groep. Op het traject worden ook controleposten met sluizen geplaatst om groepen die zich niet aan de regels houden, uit de stoet te weren.

Ook wordt dit jaar streng toegezien op de geluidsnormen en zal de afscherming van het openbaar domein (bomen, monumenten,...) verfraaid worden in samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten.

Binnenkort nog meer info over andere bijkomende nieuwtjes.

Driekoningenfeest Sint-Annazaal

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Activiteiten

Op vrijdag 10 Januari, aanvang 20.00u. (tijdens het driekoningenfeest) zal de Dienst Feestelijkheden van de stad Aalst de officiële kandidaten Prins Carnaval 2014 voorstellen.
Aldaar wordt ook de volgorde van de optredens voor de nakende verkiezingsshow op een al dan niet ludieke manier geloot.
We hopen dat er ook een tipje van de sluier zal opgelicht worden tijdens het vooroptreden van de medekandidaten.
Dit jaar staat vast dat er twee winnaars zijn, nog nooit hebben (tegen)medestanders zo collegiaal met elkaar omgegaan.
Zelfs de harde kern van aanhangers plooide zich naar de positieve wil van hun idolen.
Iedereen verwacht dan ook een fantastisch einde van de campagne en een schitterende verkiezingsshow waarbij twee vrienden(groepen) het beste van zichzelf geven en de verkiezing opnieuw een mooi feest maken. en wat ons betreft, zijn er alvast geen verliezers, enkel winnaars!

Alvast een dikke proficiat aan beide kandidaten!

Voorstelling CD Box De Aalsterse Prinsengarde

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Carnaval Cds

De prinsengarde heette ons welkom in Salon Carlton bij de voorstelling van de CD Box voor hun 25 jarig jubileum. De aanwezigen mochten als eerste de CD Box aanschouwen en een uniek exemplaar in ontvangst nemen. Deze CD Box is nadien verkrijgbaar bij Liebaut in beperkte oplage.
De CD-box omvat 105 liedjes, verdeeld over 5 cd's, een overzicht vanaf het ontstaan in 1989 tot heden. De 5 CD zijn voorzien val alle tekstschrijvers en originele uitvoerders, wat een huzarenstukje is!

Het leverde een mix op van liedjes die gezongen, geschreven of waaraan is meegewerkt door iemand uit de Prinsengarde. Showliedjes van kandidaten prins en prinsen zelf, liedjes uit de Carré shows, en individuele projecten komen aan bod.
Speciale versies van liedjes werden opgenomen, zoals een "extended version" van Prinsj Den Board zijn "Mojndagnacht is da vierwerk", Popoll zijn eerste versie van Voil Jeanet, ook werden de oude 45-toerenplaatjes van Loeken Tatjes gedigitaliseerd én staan er 8 nieuwe nummers op... Voor elk wat wils dus.

kortom: een prachtige box voor de echte Carnavalist & collector van CD's, wat je ook duidelijk zag aan de opkomst bij deze voorstelling! Een gezellige drukte met op de achtergrond reeds de liedjes die te horen waren.

http://fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-47

CD Tes ter Oever

Geschreven door Elien on . Posted in Carnaval Cds

1. Oilsjt Es Magie - Den Bremt & TTO Vraan
2. Ik Drink Alles Deirien - TTO Mans & Vraan
3. As Een A Schier In Brand Vliegt - Den Bremt
4. Daaf Mè (2Dj's van de Mert remix) - Hiejte Gerrekes
5. Stomme Kalle (2Dj's van de Mert remix) - Gary
6. Den Belfortwacht - Den Bremt
7. De Polonaise Achteroit - Den Bremt, Kristof & Olivier
8. Oeioei Door Es Nicole - Den Bremt
9. As z' Op Eer Mooil Valt - TTO Mans & Vraan
10. Carnavalitis - Den Bremt
11. 't Lieken Van De Veirzitter - Kristof

Porteplum CD Vol 9: Porteplum Rokt

Geschreven door Elien on . Posted in Carnaval Cds

CD-Release op DINSDAG 24 DECEMBER 2013 (vanaf 17u)
 De negende Porteplum cd kreeg als ondertitel : “Porteplum Rokt!” en bevat 19 nummers.
De cover werd ontworpen door Dennis De Wolf. John ‘Crocket’ De Jonge stond in voor het zetwerk.
 
De cd ligt vanaf donderdag namiddag 27.12.2012 bij volgende verkoopspunten:
 
Liebaut, Van Nuffel, Las Fiestas, Dirk & Els, VHW, Lokaal PP Chopin, Kapsalon Nikaros, Klisjee, Dranken Pacqueur, en bij de leden PP
 
Tracklist:
 01. DE MERT OP SPRINGEN - Porteplumboys
 02. ‘T NIEF VOLKSLIEKEN - Porteplumboys
 03. IK BEN VERJOORD MOOT - Yvan De Boitselier & Porteplumboys
 04. ALLEI NA - Porteplumboys
 05. TJOEKE TJOEKE - Opceedee
 06. TEES ES OILSJT - Eirg & Porteplumboys
 07. IK KOST NI LEIZEN, IK KAAN NI - Porteplumboys
 08. ELKE VRAA ES ZOT VAN MOI - Andy Boeykens & Porteplumboys
 09. DE PMD ES NI MEE - Porteplumboys
 10. ‘T ES NA WEERAL CARNAVAL - Porteplumboys
 11. AAFT DER DE VLIEGEN AF - Porteplumboys
 12. NOEIT NI NOR HOIS - Porteplumboys
 13. HET WALMLIEKEN - Porteplumboys
 14. MADJ’A VER EEN OILSJTENES - De Scha Meikes
 15. FIER OP ONS BESTOON - Peggy Becker (winnaar) & Porteplumboys
 16. ‘T MACHIENG VAN ONZE PA - Michel Picqueur & Porteplumboys
 17. INGELSE LES - Porteplumboys
 18. OILSJTERSE DANCEMEDLEY - Bart Neirinckx & Porteplumboys
 19. FANKY A GÉS - Bonustrack
 
artikel: Porteplum.be

Nieuwe groep: AKV Gratietanders

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

Na de carnavalstoet van 2012 voelden enkele leden zich niet meer thuis in een grote Aalsterse carnavalgroep. Enkelen stapten over naar een kleine officiële groep, anderen bleven bewust "losse" carnavalist. Dit groepje kameraden wilde samen een nieuwe officiële carnvalgroep vormen, maar door de numerus clausus voor wat betreft deelname aan de Aalsterse stoet werd dit idee opgeborgen.
Na de stoet van 2013 bleef de motivatie bestaan om samen een groepje te vormen en zo de carnavalsfestiviteiten in 2014 te vieren. Een 5-tal man zou naar 2014 toeleven als losse groep. De naam was snel "gekozen" , namelijk "Gratietanders" . Ze waren immers allen een zelfde idee toegedaan over hoe op een ontspannendere manier aan het carnavalgebeuren deelgenomen kon worden zonder dat dit een aanslag betekende op het privé-leven.
Tenslotte is het een hobby die ze allen heel graag beleven...
Toen de Numerus Clausus opgehoffen werd, staken ze de koppen bijelkaar en er werd unaniem beslist om in te schrijven als nieuwe AKV, een kans die ze niet konden laten liggen.

Alles dient echter te gebeuren binnen een periode van slechts 4 maand...maar desondanks gaan ze ervoor.
Met een voorlopig beperkte maar heel gemotiveerde groep vrienden gaan ze hun uiterste best doen om reeds in 2014 op een eigenwijze maar Aalst-waardige manier een meerwaarde te zijn voor de Aalsterse stoet.
Net als het merendeel van beginnende groepen hebben ze een heel klein budget maar zullen proberen om hier het maximale uit te halen.
Ze kijken ook reeds uit naar werkjaar 2014-2015 , waarbij heel wat vrienden en familie hen komen versterken.   

In hun allereerste stoet als AKV hebben ze gekozen voor volgende onderwerp :

"In 2015 go giejl de weireld z'hoeiren en zien. Dees extravagante trees go ten gallet geven in space. Ere soundcheck, g'hoeird het goed, bringt ze dees joor in den Oilsjterse stoet. Per bubbel nor de moon, zoei loten weir hun goon!"

Om de kas wat te spijzen verkopen ze "snor"-sleutelhangers

Deze zijn te verkrijgen aan 3,00 euro per stuk. Bestellen kan via mail of facebook.

mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

meer info: www.gratietanders.be

AKV De Smauk Es Ter Af: Nieuwe groep

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

AKV De Smauk Ester Af werd opgericht in 2012 als losse groep, en telt ondertussen 21 leden. Ze maakten als één van de eersten gebruik van het opheffen van de limiet van het aantal groepen. Het is een jonge, gemotiveerde 'bende' die een hart heeft voor het Oilsjterse Carnaval. Bij hen geen grote budgetten, maar wat je wel kan verwachten zijn mooie kostuums, ambiance en veel plezier.

 
Hun thema dit jaar luidt: prinsj van oilsjt werren werd veil te dier de smauk ester af doeget vert plezier. Ze willen dit jaar aantonen dat je ook met een miniscuul budget iets leuk en aangenaam kan brengen.
om dat budget iets te spijzen verkopen ze chocolade zeevruchten aan 5 euro per doosje
 
met dank aan Carnavalaalstkoentje en Jonas Michiels
UA-58848661-1