Webradio Foto Video

Doop nieuw kraam Vincent Delforge

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Video

De familie Delforge is niet meer weg te denken en is ontegensprekelijk verbonden met Aalst Carnaval
Delforge is een stuk van Carnaval.2 Jaar geleden had Vincent pech en verloor zijn smaatbollen kraam.
Nu staat hij er weer met een nieuw kraam. DRA ging langs om de doop van het kraam mee te maken.

Cantinières van d’Aa Garde 2017

Geschreven door Dimitri Van Hove, Lut Van den Berghe on . Posted in Video

De Cantinières van d’ Aa Garde zijn ontstaan door een afsplitsing van Harmonie. De Oude Garde in 2009. De Cantinières zijn een jarenlange traditie in de Harmonie maar omdat deze traditie dreigde te verwateren en op termijn misschien zou verdwijnen, besloten de originele Cantinières op eigen benen te gaan staan. Ze gaan inmiddels hun 8 ste werkjaar in en hopen dit nog lang met evenveel plezier te mogen doen. Iedereen is dan ook meer dan welkom op hun activiteiten zoals vanouds op zaterdag en dinsdag van Carnaval.
 
De jaarlijkse traditie van de aanstelling ligt in handen van het bestuur welke steeds een kandidate vooropsteld. Telkens is er een stagejaar vooraf nog te volgen. Elk jaar opnieuw krijgt de nieuwe cantinière haar mantel en het tonnetje van een aftredende zoetelaarster. Bij het opzetten van de muts ‘salueren’ de andere leden en zingen uit volle borst het lied : ‘La Madelon’. Dit alles onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie ‘Concordia et Dolicilitas’ van Herdersem. Dit spektakel vind steeds plaats in de Foyer in CC De Werf.
Dit jaar is het, na haar stage, voor Chris(tiane) Vangyseghem een bijzondere dag. Op de hoek van Maanstraat met St-Kamielstraat zag zij het levenslicht in december 1953 onder de watertoren in een café.  Doordat haar broer klarinet speelde en muzikant werd bij de toenmalige harmonie was het al ingeburgerd voor haar. Op de vraag om haar kandidaat te stellen stemde zij direct toe.
Het verloop op zaterdag 25 Februari (aanstelling) is als volgt : tegen 17u ophaling van Chris en aansluitend receptie in The New Cat vredeplein. Vandaar omstreeks 18u30 rondgang via Keizersplein – Foorplein Keizerhallen – Korte Nieuwstraat – Hopmarkt – Grote Markt-Zwarte Zusterstraat-Vaartstraat-Werfplein en Molenstraat naar CC de Werf. Na de raadzitting is er de officiële aanstelling in de Foyer met de huldiging van de jubilarissen. Dan stoetsgewijs richting Grote markt met een rondgang en een bezoek aan de sponsorende cafés.  Voor Lucienne een hartelijke verwelkoming voor 2018.
Er worden gratis nominetten uitgedeeld tijdens de stoet. De pins welke ontworpen zijn door Yordi Ringoir tesamen met een nominette zijn verkrijgbaaraan 5 euro/st bij feestartikelen Liebaut Koolstraat, Las Fiestas, bij de alle leden enz. Met dank aan de uitbater Mitch Shuddinck voor de ontvangst.

De Jeegd Van De Zieke - Moin Oilsjt

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Video

De jeugd van de zieke eens aan het woord. Opvolging verzekerd. De mensen kunnen thuis via pc, gsm,... op ons stemmen  (liedje). We hebben al op nummer 3 gestaan van de top 10 van ajoin music. Er kan nog steeds iedere dag gestemd worden op ons, om ons in die top 10 te houden of om ons een plaats te doen stijgen, dat doe je door gewoon naar de site van www.ajoinmusic.be te gaan. --> titel liedje: De jeegd van de zieke - moin oilsjt. Het is dankzij de hulp van Niels Traweels dat we ons liedje in zijn studio hebben kunnen opnemen. Met dank dat hij ons hierbij wou helpen! De Jeegd Van De Zieke.
 

UA-58848661-1