Webradio Foto Video

Origo pop-up restaurant zoekt steun bij Crelan Okapi Aalstar in Forum

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een overweldigende menigte waren kommen opdagen voor het duel aan te gaan met Okapi tegen Bergen. Dit alles verkreeg een andere introductie door de komst van de deelnemers Jonas en Fee van het Oilsjters team van het VTM-programma pop-up restaurant. Het showgedeelte kon eventjes opgefrist worden en het herschreven liedje van ex-prins Werner Kinoo kon in de ether gelanceerd worden met ons duo als hoofdfiguranten. Het populaire deuntje 't is védrom patat kreeg een aangepaste en toepasselijke tekst mee en de 'Origo' uitbaters zongen uit volle borst mee met hun campagne lied. Voor stemmen te ronselen zijn er ontzettend veel smsjes nodig om dit te kunnen realiseren. Alle uitleg werd gegeven door de kandidaten aan de bezoekers in de zaal en het resultaat zal zich later resulteren. Het gezamelijk optreden van de prins met zijn kook duo zette meteen het forum in rep en roer en het traditionele gedeelte van prins Joeri met zijn bekendste hit vervolgde het voor programma van de geplande match Okapi Aalstar tegen Belfius Mons Hainaut. Dit jaar werd de winnaar van belofte van het jaar uit deze ploeg uitverkoren. De jonge Vincent Kesteloot kon daardoor zijn talenten als waardevolle speler ditmaal goed vertonen.Voor de trainer Brad Dean werd het zeker en vast niet gemakkelijk om de nog resterende actieve spelers uit te kiezen. Al een tijdje zijn er behoorlijk al door kwetsuren uitgeschakeld en daardoor is de keuze al wat schaarser. Een paar vervangingen werden daardoor later in de wedstrijd ingevoerd. Aangezien er verscheidene 3-punters konden gescoord worden met afwisselend rebounds en tal van vrije worpen kwam het tot een schittterende eindscore van 96-61. Ondanks hun luidruchtige supporters die zich hier hebben geuit als muzikale veelzijdige artiesten met grote trommels, trompetten enz. hebben de Franstaligen het onder spit moeten delven. Nog een match op verplaatsing naar Mons zal de doorslag geven. Er werd nog een uitbundig feestje op gang gezet om de overwinning in de verf te zetten in de cafetaria.

Ondertussen is het voor 'Origo' al groen licht en kan dus deze actie als zeer geslaagd genoemd worden. We volgen onze kandidaten nog tot het einde en hopen op een overwinning...

Aktie voor Popup-restaurant Origo Aalst op Grote Markt Aalst

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Gezien de laatste bekendmaking voor nominatie waarbij onze stad is betrokken is de sensibilisering voor deze stemcampagne wat vroegtijdig in de start blokken begonnen. Het doel voor dit initiatief is om zoveel mogelijk stemmen te ronselen om de uitschakeling zeker en vast te vermijden. Onder impuls van ex-prins Werner Kinoo en afvaardiging van rechteroever jonge aanhanger van de deelnemers Jonas en Fee met Jerry Vinck (alias de Voegel) en zijn promotieteam waaronder leden van AKV de Zjieke Zjieratten, de Salongcarnavalisten en de Popollekes als fontmannen en vrouwen fungeren. Van oorsprong afkomstig uit Eeklo hebben dit sympathieke duo de harten van menig Oilsjteneers reeds veroverd. Een totale verrassing kwam er met het omgevormde liedje 't is vedrom patat van Werner voor te stellen aan de vele opgekomen belangstellende op de Grote Markt. De verwelkoming van het promotieteam dat op de 2 pompierwagens hadden plaats genomen kregen een grote belangstelling en meteen was het startschot ingezet voor deze ludieke bijeenkomst. De deelnemers van Origo streven voor een gluten- en lactosevrije gerechten en 'paleo' is daardoor hun thema. Jonas zijn toespraak werd met een warm en hartelijk applaus ontvangen. Een verrassing wacht het talrijke publiek om een bonnetje te ontvangen voor gratis drankje met gratis vat  in het clublokaal in café 'The Dutch Inn' aan het Stationplein met de uitbaters Thierry en Sofie. Een unieke ontvangst stond hen te wachten met een mini-buffet van gevarieerde hapjes met vleesbrood, kaasbrokjes, zwarte en witte pensen enz. Vooraleer het bonte gezelschap kwam opdagen hadden ze al een lange afstand afgelegd door de bezoekers van terrasjes om en rond het Vredesplein, Hopmarkt, Houtmarkt en de Sint-Martinuskerk aan te zetten voor te stemmen. Met deze opwarming naar de finale toe is het de bedoeling om Brussel en Antwerpen voor te zijn.

Het thema dat gekozen werd voor Origo is dat er gluten- en lactosevrije gerechten worden vervaardigd met 'Paleo' als titel. We hebben dit reeds al mogen meemaken in het verleden met de overwinning van 5-jaar geleden met Karel en Ken voor restaurant Karnivale. Het voltallige promotieteam met Farah, Shan Marcoen, Jerry en Chiel en vele andere enthousiaste medewerkers zullen op de zaterdagmarkt hun campagne voortzetten. Een grote dank alvast voor alle 'in de bres' springende intiatiefnemers en volop blijven stemmen sms Aalst" naar 6677.
De finale is hopelijk binnen een maand de realiteit... 

Oilsjters Talent m/v: een verslagje...

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Langzaam maar zeker werd de zaal gevuld met de vooraf ingeschreven belangstellenden. Met de grote opkomst is dus duidelijk dat er tekort is voor ervaring door te geven aan jongeren en extra weetjes in de kijker te zetten voor creatievelingen. De 'drie wijzen' met Tom Vermeir - Gert Schatteman - Herman Schelfaut (alias de generoal ) waren paraat om de talrijke gegadigden met raad en daad bij te staan. Een informatieve en leerrijk avondprogrammatie stond op de agenda met kunstzinnige en gedreven leiders.!

De eer viel voor de inleiding te geven voor Herman als oudste van dit 3-tal en is een pluspunt voor gans het project. Als volgt begint het met wat kan de werf voor jullie doen - wat is een voorontwerp - technisch advies doorgeven en wat zijn de meest veilige materialen, ruimte- en nutsvoorzieningen en natuurlijk wat gaat dit allemaal kosten? Goed nieuws al dat het inschrijvingsgeld van deze avond zal verrekend worden bij de deelname tot eender welke workshop men zal toetreden in het najaar. Voor directeur van de werf : Yvan Verhaeghe en zijn personeel komen er alleszins drukke periodes aan om dit alles in goede banen te leiden. Het citaat van Gert dat men kon pikken met zijn oeigen is ook van toepassing. Deze veelzijdige kunstenaar-ontwerper-carnavalist -lesgever en isomosnijder laat weten dat in de praktijk grote blokken isomo van de bouwspecialiteiten Van Herreweghe n.v. aan zeer lage prijzen. In de praktijk zal ook alles geleidelijk aan verlopen met stelselmatige opbouw van modules. Er kunnen categorieën gevormd worden en groepen opgesplitst worden in samenwerking voor thema's die zowel met opendoek olv. Piet De Koninck  en de 3 wijzen zullen van toepassing zijn. Het is ook bijzonder om de nieuwste reglementering voor praalwagens en de laatste tendens van materialen eens door te nemen. De laatste recente technologie  en mechanice. Tesamen eens nagaan wat de jury eist in het algemeen om een behoorlijk 'verwende' publiek te vermaken want de lat ligt steeds hoger. Nog een raad om de sessies zo kort mogelijk te houden en advies veelvuldig te geven. Nog even wachten vooraleer de suggesties en noden van de carnavalisten omtrent de workshops zullen gerealiseerd worden. Tom Vermeir, Gert Schatteman en Herman Schelfout zullen moeten brainstormen met de werf verantwoordelijken. Het komend seizoen van de carnavalsperiode zal er allicht wat technischer en professioneler uitkomen aangezien de goede voorkennis van de leerrijke workshops. Met argus ogen zullen wij dit volgen in de toekomst...een uitstekend initiatief dat alleen maar tengoede kan komen voor creatieve en gemotiveerde deelnemers.!
 

Gezocht : Oilsjters Talent m/v

Geschreven door Elien, Lut on . Posted in Nieuws

Carnaval, de trots van Aalst. Onderschat het niet: de editie 2015 is nog maar net gedaan en de voorbereiding voor editie 2016 schiet uit de startblokken. Via een introductiesessie willen we een nieuwe generatie warm maken voor onze carnavalcultuur, zodat deze een mooie toekomst heeft. 

copyright: Koen De Vogelaere

We richten ons niet enkel op theorie, de praktijk is even belangrijk. Via een aantal workshops (najaar 2015) krijg je de kans bepaalde facetten en technieken van het ‘wagenbouwen’ voor het Aalsters Carnaval onder de knie te krijgen. De begeleiding zal in handen zijn van mensen die al jarenlang de Aalsterse stoet mee kleur en schwung geven.
Thema’s die onder andere aan bod zullen komen: de opbouw van een wagen (van idee tot resultaat), piepschuimsnijden, het werken met foam voor o.a. hoeden en afwerking, de verschillen tussen veelgebruikte materialen zoals latex en polyester…

Deze workshops zijn er voor jong en oud, met of zonder carnavalservaring. Je hoeft geen lid van een groep te zijn, je bent evenzeer welkom als losse carnavalist.

 

De infosessie gaat door op donderdag 7 mei van 19u30-22u n de kleine zaal in De Werf

Kostprijs: 3 Euro

meer info: http://www.ccdewerf.be/agenda/910/gezocht-oilsjters-talent-mv#.VUdW9pMyOao

Hieronder een fragment hoe het er aan toegaat bij het maken van de wagens in de werkhallen (deel 1). de overige delen van deze reportage kunt u vinden op de videopagina!

 

foto: ©Carnavalaalstkoentje

 

 

Zondagstoet Arendcarnaval & Vuurwerk

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een andere uitgestippeld parcours voor de opstelling waarbij een omgeving van bewoners met jonge gezinnen centraal staan is het vertrekpunt van de laatste carnavalstoet van het seizoen. Gecentraliseerd om en rondom de kermis attracties gevestigd aan de Horebekeveld. Dit is een nieuwe belevenis voor zowel de jonge als de oudere bezoekers folklore en amusement te combineren ter plaatse rond hun speelplein waar de tent zich bevond. Een miniem aantal reclamewagens vormden de beginfase van de speciale jubelerende editie.  De vorming werd ingeleid door het scoutstrommelkorps 'met Vel en Gamel' van het district dender waar een 20-tal oud-leden hun mazikaal talent lieten weerklinken. Op deze manier ontwaakte de woik en de bewoners nestelden zich op de stoep voor de stoet. Voor prinsj Evy een emotioneel moment aangezien stiekem door de Pië - wasco en Yannick (leden van de droeve apostelen) en haar campagneteam met haar Koen op korte termijn een 'Duitse' publiciteitswagen werd geconstrueerd. Hierop kunnen vele personen terzelfdertijd plaats nemen wat niet kan met de open cabrio die normaal in gebruik zou zijn. Een explosie van fierheid, temperament en gedrevenheid waren de aanleiding voor haar formidabel optreden ook aan haar lokaal in de Binnenstraat ter hoogte aan café 'Peken Moens'. Grote belangstelling in het algemeen: De weergoden waren den Orend goed gezind en de groepen volgden stelselmatig het vernieuwde traject. Van Boetermelkstroat tot de Greenstroat en de Gezellige Guidostroat! Vooreerst Lekken & Plekken - De Smauk es ter af - Geschalottert - Zwisj - Leedse Karnaval Vereniging D'Engelen met prins Peter Diericks en ex-prins Jan Leeman -Grat iet anders - de Zoipers - Orendse Zakkeschoiters - Tenon - Wadesdavoriet - de Matotten - Pertotal - Dest Goe Schief - Tes Ter Oever- de Brosseleirkes - de Zjieverleppen - de Snotneizern en de allerlaatste was afkomstig oit de 'Ros Beiaard' stede Deiremonne DKV de Mikkadoos met hun prinsj Tom Verhulst als talloirenwerper een streling voor het oog met hun ludieke vertoning.  Voor de ontbinding van deze volkse optocht is volks- en praatcafé 'de 3 Velden' de uitverkoren "place to be" met Denis als gastheer. Met nog enorm veel energie voerden de groepen hun dansjes voor de laatste maal dit seizoen op. Het gerstenat en vele andere drankjes werden koel en met veel zorg geschonken door de uitbater en zijn medewerkers. Vooraleer men naar de tent zou terug keren kregen ook de andere kroegen op de rechteroever bezoek van feestvierende carnavalisten.  De presentatie voor de oitroiking van de proizen van de deelnemende groepen was ditmaal aan het nieuwste en jongste lid van het bestier comité. De Nick bedankte alle aanwezigen, alle groepen, vele vrijwilligers, sponsors en technische diensten van de stad. Een speciaal woordje voor Evy en haar entourage. Alle groepen kregen proizen toegekend en de verantwoordelijken werden een voor een op het podium geroepen en hun enveloppe (met proispakket) in ontvangst te nemen. Na dit alles werd als afsluiter het feëriek vierwerk in gang gezet met luide knallen, prachtige kleuren en immens grote opkomst aan de voorziene veilige open ruimte.  Een editie om voor altijd in de archieven op groot scherm te herbekijken... en te koesteren... met 2016 in 't zicht!

 

foto's: ©Hans Stieperaere

Bal van de Prins

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Vooraleer de 2 gastvedetten hun intrede zouden doen kwamen de vele prinsen van weleer het podium opgestormd in hun eigen creatie van vroeger voor elkeen hun eigen gekende hits van onder het stof te doen herleven. Nog een inhuldiging en aanstelling kreeg in korte versie aandacht. Door de voorzitter Guy Cornand werd de officiële toekenning van de 'Orendprins ' voltrokken en is de verdienstelijke  Els Arijs voor altijd de berremiesjter. Volgende oude gloriën waren present en zoals gewoonlijk als de kippen bij om in vol ornaat van weleer hun populairste hit te vertonen. Als jubilerende dit jaar viel de eer voor 'Vero' alias Veronique Diericks. De volgende 'veteranen' beleefden eveneens een terug keer in de tijd alsof het gisteren was. Het begon met Ivo De Toyer met nadien de nog prille Nick De Schutter - Kevin Meert welke door Evy werd geprezen en hiermee alle zorgen hiermee van de baan zijn.

Den Board (Peter Van Nuffel) - een verloren, mooie prins met een come back als verrassing Kenneth Van der Cammen - de toekomstige kandidaten vèr Oilsjt met de Cali (Christof Corthals) en Dennis De Wolf - den Batjes (Davy De Wolf) - eveneens uit te schijnwerpers den Doeims (Eric Dooms) - Evert De Wuffel - Dave Tanckeré - en fiere Freddy Heck. De ganse bende werden ingeblikt voor later en zongen uit volle borst de gezamelijke liedjes mee met de splinternieuwe prins Evy. Een geslaagde bijeenkomst en de volgende eerste gastvedette werd aangekondigd. Zoals steeds is Wim Leys ook zijn handelsmerk niet vergeten en prijkt zijn hoed statig op zijn hoofd. Zijn variatie met rock and roll te wisselen met zijn unieke twists valt altijd in de smaak van de menigte. Kom van dat dak af en Angeline kregen ruime aandacht waardoor een grote polonaise tot stand is gekomen met het liedje ik hou van u bleef de sfeer nog lang nazinderen. Nog tussendoor een mini show door Joe en ex-prins Werner verder gezet door de enigste medekandidaat Charloes als volwaardige prins in haar Orendwoik. Dit was ook van toepassing voor Younes welke de aanwezigen nogmaals eens heeft 'loat er goan'. Voor de gelegenheid kwam DJ van dienst Bart De Nijs eveneens een eigen topper zingen.  Tijd voor de nachtvlinder Yves Segers met als intro zijn nummerken boven op den berg, zijn meeslepende hits als een beetje gay (dat is okay) zijn amusement songs ook café de zwaan en ik schreeuw het van de daken kregen totaal de tent op stelten. Een schitterende avond en het werd onvergetelijk dankzij alle belangstellenden, bestuur van den Orendcomité, vele vrijwilligers, sponsors, stad Oilsjt enz..

foto's: ©Hans Stieperaere

Ambi(d)ance @ Arendkermis

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Zoals we steeds mogen rekenen op deze energieke, rasechte performer past werd het al vlug duidelijk en de tent stond op stelten van zijn volks en speels amusement. Door allerlei onverwachte situaties te creëren konden de talrijke toeschouwers met volle teugen genieten van deze Oilsjtsterse vedette. Zijn meest succes meezingerkes zijn : 't is moeilijk bescheiden te blijven - een vrijgezel die gaat pas slapen - interactie met jodelnummerke - gelukkig zijn - jij bent de zon - ik hou van u en boven op den berg. Als gast artiest verkreeg een beeldige jonge Shauni De Rijck een grote bewondering van alle aanwezigen. Getooid als brandweerman voorzien van sproeibus ontpopt Frank zich als en onverwachtse waterval doorheen het genietend publiek, met schitterende scènes als resultaat. Zijn gewaagde risico's met spectaculaire sprongen op de tafel als kuismadam zullen nog lang op het netvlies blijven nazinderen. De klassieke terugkerende sketch met de duivenmelkers typetje heeft zeker en vast nog niets van 'zijn pluimen' verloren. Dit was een streling voor het oog met verfijnde en leuke ontspanning waar zowel jong als minder jong heeft van genoten in een gemoedelijke sfeer om en rondom het kermis gedruis...Een volkse jongen die telkens opnieuw een ludiek optreden van het hoogste niveau brengt overal...

foto: Hans Stieperaere

Kindernamiddag Arendcarnaval 2015

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een gecombineerde show met zang, spelletjes, kwissen, toverkunsten en magie met humor liggen aan de basis voor dit spektakel. Practische geschenkjes als prijzenpakket konden de deelnemers in de wacht slepen bij vele interacties. Het duo kon goed assisteren en soms saboteren en sporadisch elkaar ambeteren. bij het duel spel van de jongens met de meisjes om ter snelst het gepaste hoofddeksels met de liedjes uit de koffer te halen. De triomferende kapitein was Jolien (dochter van Evy) als uitverkorene en kozen een fleecedeken van mega mindy, dekbedovertrek van Anubis en de basketbal. Dankzij de steun met sponsoring van uitbaters van de plaatselijke kermisattracties :  'Joy Palace' en 'Anja's Funny Ducks" : Alain Steenhuyzen en Anja Aelbrecht waren er super praktische  kadokes. Ter plaatse ook werden er verse pannenkoeken gebakken door Staaf Schouppe en Christof Roelandt van het plaatselijk comité. Chocomelk van Cécémel als drankje werd eveneens gratis aangeboden. De toveract met de verdwijning van de balletjes uit het kistje en als apotheose de magische truuk die 2 witte duifjes uiteindelijk veranderen in een groot wit konijn vergde veel concentratie. Door  de eerste poging kwam een schilderijtje met duifjes, de tweede keer een echte chihuahua en nadien het eindresultaat als kers op de taart met een verbluffend applaus als gevolg. Er waren steeds lekkere paaseitjes voorzien als troostprijs. Vele leuke deuntjes waren de aanleiding tot samenzang zoals o.a. vliegen-vliegen - 'k heb de zon zien zakken in de zee - waar is da fiesjten - hoofd en schouder knie en teen - en veel meer. Vooraleer de volgende gast Ambidance zou aangekondigd worden viel de eer aan Orendprinsj Evy om aan de kinderen welke nog een enkele prijs hadden kunnen bemachtigen deze ook een mooie verrassing aan te bieden. Tussen de mooie mega geschenkjes zoals : Winnie de Poe - Mega Mindy brooddoos - uurwerken - vele soorten puzzels - legersets - winkelkassa - juwelensets - make-up set - yantzee en nog vele andere gezelschapspellekes. Door de grote opkomst en de bijzondere belangstelling van het publiek, de samenwerking van de foorkramers met theaterbureau Amuzanto, het organiserend bestier van het Orendcomité met Guy Cornand (voorzitter) kreeg dit gedeelte al een positieve impuls met een meerwaarde in een jubilerende editie...

 

foto's: Jurgen di Rutigliano

Vrijdag Arendcarnaval 2015

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Met de rug leuze 'geboeiren vèr Oilsjt' vervullen de traditie getrouwe Handbalploeg HCA de spirit met hun enthousiasme en sportieve carnavaleske uitstraling. De voorbereidingen zijn reeds getroffen om de komende menigte met alle zorg en veel inzet alles goed te laten verlopen. De verwelkoming door ex-prins den Board waarin zijn dankwoordje voor de organisatoren en alle medewerkers  al verweven zat in de openingsspeech. De plechtige aanstelling met moment van de waarheid. Prinsj Evy droeg een witte broek met een petrol (groen-blauw zeegroen) kleurig kostuum met pofmouwen in wit en blauw met in het midden het logo van Orendcarnaval daarover de geborduurde cape met haar dochter en zijzelf in karikatuurvorm. De exclusieve fluwelen hoed met aan de uiteinden een Orendje als mascotte was de verfijnde toets en de bijpassende blauwe botjes vormden het totale concept. Het ontwerp, de kleurenkeuze en het maken van zowel de hoed als het kostuum was in goede handen van Katrien Anné welke voor het eerst zo'n verantwoordelijkheid op zich nam. 

In haar intrede een verwijzing naar haar voorbeeld ex-prins Freddy Heck (1983), dankbetuigingen vooral aan gans de familie, AKV wadesdavorietleden, haar volledig campagne peloton. Voor  Willy Rydant  een herdenkingsmoment aan de pionier, stichter en gedreven bezieler van dit evenement welke onlangs is overleden. Een immens applaus als eerbetoon was het resultaat. Katrien en Danielle kregen een erevolle vermelding ook voor de verwezenlijking van dit artistieke eigentijdse kostuum. Jolien als volwaardige opvolgster genoot van de publieke belangstelling.
De attenties  zijn verdeeld aan haar dichtste team-medewerkers door Jolien met respectievelijk de fleece gepersonaliseerde blauwe mutsen en gouden en zilveren nominettekes voor haar trouwe groepsleden er bovenop. De fakkeltocht daaropvolgend kreeg een nieuw concept door het gebruik van de 'drasj autocar'. Afgezien van de vele sportieve stappers volgde een volgeladen bus met telkens opnieuw een stop met een blitz bezoekje aan cafekes den Arend-Peeken Moens-de drei Velden-de Parking. Telkens met een hartelijke ontvangst voor de uitbundige feestvierders.
Aangekomen in de 'place to be' tracteerde DJ Bart De Nijs iedereen met liekes te draaien met de tophits van prinsj Evy. Nog wat opwarm deuntjes vooraleer de gastvedette zijn opwachting doet.  Met geroep, getier, gefluit en luidruchtige aanmoedigingskreten was het moment aangebroken voor de onbetwiste publiekstopper : Sam Gooris. Meteen door de klassieke meezingerkes 'k heb de zon zien zakken - dans met mij zette de menigte direct in gang om een ellenlange polonaise sliert te vormen en de tent te doorkruisen. Omwille van een verjaardagslieken door de fans was het duidelijk dat hij vandaag een 'feestvarkentje' was.
Met oh Marijke- come back baby come back, laat het gras moar groeien en z'n basketsloefkes gaf hij zich totaal met veel energieke sprongen op de bûhne. Het motief is duidelijk onder het motto zich goed amuseren  waarbij dit keer alle generaties uit de bol gingen!! Nog een optreden van prins Joeri met veel lof aan de splinternieuwe vrouwelijke prinsj Evy en dank voor alle mensen die zich blijven inzetten voor dit uniek volksfeest tesamen met het Orend comite een onvergetelijkformidabel weekend op touw hebben geprogrammeerd....
 
foto's: Hans Stieperaere
UA-58848661-1