Webradio Foto Video

Deelnamereglement voor de stoet op maandag

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

Nog even de aandacht vestigen op het reglement, opgenomen in het document voor Carnaval 2014, voor de maandagsstoet :

Artikel 11: maandagsstoet 
 
De maandagsstoet moet even kwaliteitsvol zijn als de zondagsstoet. 
Alle bepalingen van de zondagsstoet zijn ook van toepassing voor de maandagsstoet. 
Van de toegekende geldprijs zal bij elke overtreding tijdens de maandagsstoet een bedrag 
afgetrokken worden: 
 1ste overtreding -100,- EUR 
 elke bijkomende overtreding - 50,- EUR. 
 
In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan: 
- het niet respecteren van de weg naar en de plaats van de vorming 
- het niet opvolgen van de onderrichtingen i.v.m. geluid, brandblussers, vorderen tijdens 
 de stoet, … 
- het schenden van het imago van de Aalsterse stoet: dronken, onverzorgde (of onvolledige) kostuums, 
onvolledige wagen, … 
- het ophouden van de stoet tijdens de ontbinding. 
 
Het afbreken van de geluidsinstallatie mag niet gebeuren op het terrein van de carnavalswerkhallen, maar in de loods (standplaats) zelf of op de plaats bepaald door de organisatoren in samenspraak met de carnavalsgroepen. 
 
De groepen maken hieromtrent zelf goede afspraken met de leveranciers van de geluidsinstallaties en wijzen hun erop dat de voertuigen enkel gestationeerd mogen worden inop de afgesproken plaats. 
 
De groepen worden onmiddellijk van hun overtreding op de hoogte gebracht. Het uur van vertrek en de weg naar de vorming zal meegedeeld worden op de briefingsvergadering van de groepen. 
 
UA-58848661-1